Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışmalarımıza, hizmet aldıklarımıza ve etkileşim içerisinde olduğumuz herkese yönelik oluşabilecek her türlü zararın önlenebileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda İş Sağlığı ve Güvenliği’ ni şirket kültürümüzün temel değerlerinden biri olarak ele almaktayız.

Mithra, iş güvenliğini bir zorunluluk olarak değil vicdani bir sorumluluk olarak görmektedir. En önemli sorumluluğumuz, her çalışanımızın işini güvenli bir şekilde tamamlamasını ve bize emanet eden ailelerine sağlıklı şekilde dönmelerini sağlamaktır.

Şirketimiz, İSG politikalarını ve risk kontrol adımlarını belirlerken aşağıdaki unsurları benimsemektedir. En üst yönetim seviyesinden başlayarak tüm şirket çalışanlarımız bu ilkeler çerçevesinde Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin bir parçası olmayı taahhüt etmektedir.

 • Sürekli gelişimi esas alan yönetim şekli oluşturmak
 • İş güvenliğinde örnek ve vizyon sahibi yöneticilerle çalışmak
 • Eğitim, ekipman, insan, bütçe gibi gerekli kaynakları sağlamak
 • Doğru uygulamaları teşvik etmek ve ödüllendirmek
 • İş güvenliğini planlama aşamasında ele alarak, yapım metodolojileri içerisine dahil etmek
 • Yürürlükteki ilgili tüm yasal gerekliliklere ve İşveren beklentilerine uymak
 • Altyükleniciler, Tedarikçiler, Çalışanlar, İşletme ve Bölge Halkı için güvenli ortam oluşturmak
 • Tehlike ve riskleri belirleyerek, ortadan kaldırmak, ikame etmek veya azaltmak
 • Oluşabilecek acil durumlara karşı planlama yaparak önlemleri belirlemek ve almak
 • İş kazalarını, meslek hastalıklarını, yaralanmaları vb. zararları önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini belirlemek ve uygulamak
 • Belirlenen hedeflerimizi tüm çalışanlarımıza ve iştiraklerimize açıkça bildirmek
 • Çalışanlarımızın gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini sağlamak
 • Çalışanlarımızdan iş güvenliği konusunda geri bildirim almak
 • Düzenli olarak uygunluk denetimlerini gerçekleştirmek
 • Belirlenen hedeflerin takibini yapmak
 • İnovasyon ve iyi uygulamalarla birlikte çıkarılan dersleri tüm faaliyet alanlarımıza yaymak

Bu politika doğrultusunda taahhütlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda uygulayacak ve sürekli   takip ederek geliştireceğiz.