Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetleriyle, Türkiye’ de lider pozisyonda olmayı ve uluslararası platformda tanınmayı hedeflemektedir. Faaliyet gösterdiği alanlarda, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun, tüm işlerini en yüksek kalitede ve en hızlı sürede tamamlamayı amaçlamaktadır.

Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. etkin Kalite Yönetim Sistemi kurarak, uygulayarak, sürdürerek hedeflerini gerçekleştirmeyi, topluma ve çevreye değer katmayı, müşteri memnuniyetini sağlamayı benimsemektedir.

Her projesinde fark yaratarak, işlerini ‘Tek Seferde Sıfır Hata’ ile tamamlamayı amaçlamaktadır. İşler süresince yürürlükteki mevzuata, standartlara uyar ve etik değerlere bağlı olarak çalışmaktadır.

Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. her zaman daha iyisinin yapılabileceğine inanmaktadır. Mükemmelliğe giden yolun, kalite kültürü ile gerçekleşeceğini bilmektedir, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve başarılarına yenilerini eklemek için kalite ilkelerinden vazgeçmeyecektir.

 Kalite ilkelerimiz;

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlayıp, uzun soluklu ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarız, müşteri odaklılık önceliğimizdir.
  • Tecrübelerimizden gelen kazanımlarımızı; bilgi birikimimiz ile tüm işlerimize, mükemmeliyetçi yapımızı aktarırız.
  • Sürdürülebilir kalite kültürünün, nitelikli çalışanlarımızın kalitesiyle ve katılımıyla var olacağına inanırız. Sürekli eğitimlerle öğrenerek, bilginin kazanılması ve paylaşımı neticesinde yenilikçi anlayışımızı destekleriz.
  • Kalite hedeflerimizin uyumu için sürekli denetim mekanizmamızı çalıştırarak, daha iyisinin ortaya çıkması için performansımızı en üst düzeyde tutarız.
  • Proje odaklı öncelikleri belirler, ilgili birimlerle ortak çalışma ile süreç performanslarını takip ederi kusursuz yönetim sistemine ulaşmak için verileri değerlendiririz.
  • İşlerimizi plan doğrultusunda yürüterek, kalite üzerinde maliyet ve zaman baskısı oluşmasına mahal vermeyiz.
  • Revizyonların, süreç yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirir, yeniden planlama yaparız.
  • Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. varlıklarını koruyarak, değer katma amacıyla adımlar atarız.
  • Sürekli iyileştirme ve gelişim kültürümüz ile birlikte, sistemimizin sürdürülebilirliği ve verimliliğini sağlayacak yöntemler yaratmak için çalışırız.

 

Mithra Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetimi, çalışanlarına bu ilkeleri uygulamaları ve sürdürülebilir kalite kültürü anlayışıyla en üst düzeyde verimliliği yakalamak için gereken tüm kaynakları temin eder. Mithra imzasını taşıyan tüm projelerde, kalite ilkelerini tüm çalışanların katılımıyla uygulayıp, sürekli iyileştirmeler yaparak geleceğe birlikte taşıyacağına inanmaktadır.